divendres, 30 de gener de 2015

1ra Convocatòria reconeixement 2014-15

El Departament d'Ensenyament convoca procés de reconeixement per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei de reconeixement

Els participants interessats en el Servei de Reconeixement hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre el reconeixement.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat
 

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 5 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 2014-15:
  • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI DE RECONEIXEMENT: Del 02/02/2015 al 10/02/2015. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

  • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 12/02/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

  • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 13/02/2015 al 18/02/2015. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

  • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 20/02/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

  • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 23/02/2015 al 26/02/2015. Aquelles persones admeses al Servei de Reconeixement, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

  • LES SESSIONS DEL RECONEIXEMENT : Es realitzaran del 3/03/2015 al 24/03/2015 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà.