divendres, 13 de febrer de 2015

Les persones admeses en la 1ra convocatòria del procés de reconeixement del curs 2014/2015 són les següents :


DNI
77736696
39501507L
77732388R
39502980C
39500135G